Projecten

De Moezeköttel

Recent heeft de De Roos-Gesink Stichting financiële steun verleend aan "De Moezeköttel" in Megchelen. De Moezeköttel is een gerestaureerde noodwoning, gelegen aan het Asbroek 2a in Megchelen. De restauratie is tot stand gekomen vanuit Comité Leefbaarheid Megchelen (CLM), de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen(OVGG) en de projectgroep. Met de restauratie alleen kom je niet ver, de projectgroep was de mening toegedaan dat er meerdere functies aangehangen moesten worden wil het project een duurzame toekomst tegemoet gaan en enige kans van slagen hebben.Zo ontstond er naast de inrichting van de noodwoning, zo sober en authentiek mogelijk, het plan een karloods te bouwen met diverse voorzieningen, toilet ruimte, oplaadpunt voor fietsers en ontvangstruimte. Met de oprichting van de karloods kunnen toeristen, inwoners van de Gemeente Oude-IJsselstreek en schooljeugd, die de ingerichte woning bezoeken, worden ontvangen en indien nodig en zo men wil kunnen ze kennis nemen van de bewonersgeschiedenis. Enerzijds middels aanwezige gidsen, (voor groepen graag op afspraak) anderzijds middels een audio- en videopresentatie. De bezoekersruimte biedt schoolklassen en overige groepen onderdak die middels ontwikkelde lesprogramma’s op de hoogte worden gebracht van de geschiedenis van Megchelen, haar bewoners in en na de oorlog. Megchelen wil zich verder op de kaart zetten rond gebeurtenissen tijdens en na de oorlog. Te denken valt aan de wandeltocht ( tweede zondag in Maart) Megchelen-Rees-Megchelen om de dwangarbeiders van kamp Rees en de hulpverlening vanuit Megchelen te herdenken, de liberation route met de luistersteen, het gedenkteken op het graf van Mies Neuhaus en het gedenkteken voor de dwangarbeiders en hulpverlening, de noodwoning de Moezeköttel, etc. etc. Het projectplan is door haar presentatie in samenhang met de overige bestaande projecten katalysator van het ontstaan van een breder publiek dat het lokale overstijgt en verder vorm en uitbreiding geeft aan de reeds bestaande samenwerkingspartners in Duitsland (Stad Rees) en Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945. Verder zijn er een aantal fiets en wandelroutes ontwikkeld in samenwerking met STAT en de stad Rees. Voor de jeugd werd een lesprogramma ontwikkeld in samenwerking met het Gelders Erfgoed. Deze lesprogramma’s worden gebruikt door de scholen in Nederland en het Gymnasium in Rees waardoor beide projecten grensoverschrijdend zijn.

Parkparade

Stichting De Roos-Gesink verleende ook steun aan "De Parkparade". De Parkparade is een festival gecreëerd op sfeer en gevoel. Een festival dat druipt van gezelligheid en je thuis voelen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.Overdag spelen kinderen met hout, boeken, kussens, zwembadjes, verf en veel meer. Er worden er prachtige voorstellingen gespeeld voor jong en oud, er wordt een tango gedanst of je kijkt wat er voor jou in de kaarten staat bij Madam Eve. Dan krijg je honger en ga je lekkere tapas eten of een lekkere vleesspies van de barbeque .. of eten we toch vegetarisch? Dit jaar kun je op ruim 12 locaties lekker proeven van van alles! De zweefmolen geeft de ouderen weer vlinders in de buik. In de Staltent van Gringo’s hoor je de intiemste muziek, bij BLEND waan je je in een huiskamer concert, zittend op een heerlijke bank terwijl bij de WITH!LOF! de zweetdruppels van het tentdoek vallen.