ons doel

Wij steunen van de
nederlandse cultuur,
natuur en wetenschap

Met in het bijzonder de achterhoek en arnhem

  • Sinds 1986

Stichting De Roos-Gesink tracht dit doel te bereiken door het verlenen van financiele steun in de vorm van geschenkingen, beurzen en of het verstrekken van al-dan-niet-rentedragende leningen

Het vermogen van de stichting De Roos-Gesink wordt gevorm door subsidies en donties, schenkingen, erfstellingen en legaten en/of alle andere verkrijgingen en baten

Werkzaamheden

De Stichting De Roos-Gesink heeft tot doel de

Nederlandse taal, cultuur, natuur en wetenschap

en samenleving te bevorderen,alsmede alle

handelingen te verrichten die met het

vorenstaande in de ruimste zin verband houden

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting

ondersteunt daartoe kleinschalige projecten die

binnen het statutaire doel passen.

Actuele projecten / nieuws

Ook dit jaar steunen wij weer diverse projecten in en rond Arnhem en de Achterhoek. Onderstaand 2 voorbeelden van projecten die recent ondersteund zijn. Meer informatie over deze en andere initiatieven die wij ondersteunen vindt u onder het tabblad "projecten".

onze missie

Onze missie is de nederlandse taal, cultuur, natuur en wetenschap en samenleving te bevorderen


forest

Informatie aanvragen

Wilt u ook ondersteund worden door Stichting De Roos-Gesink?

U kunt via het secretariaat een aanvraag indienen. Wij verzoeken u om uw proectomschrijving gedetailleerd aan te leveren. Na ontvangst zullen wij contact met u opnemen. Het bestuur van de De Roos-Gesink Stichting behoudt altijd de zeggenschap over toewijzing van een eventuele bijdrage.

Scale

Balans

Om aan de richtlijnen van de ANBI-status te voldoen treft u op deze site ook een uittreksel van de balans van de De Roos-Gesink Stichting.

Block

Jaarverslag

Group

Bestuur

Een voorstelling van de bestuursleden van de De Roos-Gesink Stichting treft u aan op deze website