ons doel

Wij steunen van de
Nederlandse cultuur,
natuur en wetenschap

Met in het bijzonder de Achterhoek en Arnhem

  • Sinds 2013

Stichting De Roos-Gesink tracht dit doel te bereiken door het verlenen van financiele steun in de vorm van geschenkingen, beurzen en of het verstrekken van al-dan-niet-rentedragende leningen

Projecten

Projecten

Jaarlijks worden er vele initiatieven.
Hier vindt u enkele voorbeelden van projecten die mede door onze steun georganiseerd zijn.

Doelstellingen

Doelstellingen

De Stichting heeft tot doel de Nederlandse taal, cultuur en wetenschap en samenleving te bevorderen.

Aanvragen

Aanvraag indienen

Indien u zelf een project organiseert en een zetje in de rug nodig denkt te hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Werkzaamheden

De Stichting De Roos-Gesink heeft tot doel de

Nederlandse taal, cultuur, natuur en wetenschap

en samenleving te bevorderen,alsmede alle

handelingen te verrichten die met het

vorenstaande in de ruimste zin verband houden

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting ondersteunt daartoe kleinschalige projecten die binnen het statutaire doel passen.

Actuele projecten / nieuws

Ook dit jaar steunen wij weer diverse projecten in en rond Arnhem en de Achterhoek. Onderstaand 2 voorbeelden van projecten die recent ondersteund zijn. Meer informatie over deze en andere initiatieven die wij ondersteunen vindt u onder het tabblad "projecten".