Balans

Activa 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014


Vaste activa


Effecten €    842.367,00 € 1.080.410,00 € 981.785,00 € 869.159,00


Onderhandse leningen  €      92.794,00 € 122.933,00 € 180.974,00 € 212.591,00


Totale vaste activa  €    935.161,00 € 1.203.343,00 € 1.162.759,00 € 1.081.750,00
Vlottende activa


Vorderingen op korte termijn €        1.016,00 € 5.505,00 € 5.613,00 € 10.882,00


Liquide middelen  €    378.670,00 € 71.230,00 € 12.662,00 € 82.476,00


Totale vlottende activa  €    379.686,00 € 76.735,00 € 18.275,00 € 93.358,00


TOTAAL ACTIVA € 1.314.847,00 € 1.280.078,00 € 1.181.034,00 € 1.175.108,00


Passiva  31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014


Eigen vermogen 


Subsidievoorziening
€ - € - €        8.194,00


Voorziening aan- verkoop kosten effecten €        2.834,00  €       1.632,00  €       1.634,00  €        3.645,00


Afschrijvingen  €        3.487,00  €       3.487,00  €       3.487,00  €        3.487,00


Boekwinst reserve aanpassing waardering  €    875.255,00  €    802.027,00  €    677.830,00  €    627.447,00


Algemene reserve  €    461.253,00  €    264.793,00  €    291.340,00  €    298.373,00


Resultaat boekjaar  €    - 51.536,00  €     -16.327,00  €     -26.548,00  €      -7.033,00


Schenkingen 
 €    212.787,00  €    212.787,00  €    212.787,00


Totaal Eigen Vermogen €  1.291.293,00  € 1.268.399,00  € 1.160.530,00  € 1.146.900,00
Kortlopende schulden


Optieverplichtingen 
€        4.341,00 €          624,00 €        4.753,00


Overige schulden  €       23.554,00 €        7.338,00 €     19.880,00 €      23.455,00
€ 11.679,00 € 20.504,00 € 28.208,00


TOTAAL PASSIVA €  1.314.847,00 € 1.280.078,00 € 1.181.034,00 € 1.175.108,00