Activa 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016

Vaste activa
Effecten € 1.190.469,00 € 899.614,00 € 842.367,00 € 1.080.410,00

Onderhandse leningen € 0,00 € 0,00 € 92.794,00 € 122.933,00

Totale vaste activa € 1.190.469,00 € 899.614,00 € 935.161,00 € 1.203.343,00


Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn € 2.652,00 € 2.157,00 € 1.016,00 € 5.505,00

Liquide middelen € 236.122,00 € 321.324,00 € 378.670,00 € 71.230,00

Totale vlottende activa € 238.774,00 € 323.481,00 € 379.686,00 € 76.735,00

TOTAAL ACTIVA € 1.429.243,00 € 1.223.095,00 € 1.314.847,00 € 1.280.078,00
Passiva 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016

Eigen vermogen


Voorziening aan- verkoop kosten effecten € 4.853,00 € 4.384,00 € 2.834,00 € 1.632,00

Afschrijvingen € 3.487,00 € 3.487,00 € 3.487,00 € 3.487,00

Boekwinst reserve aanpassing waardering € 1.015.995,00 € 792.109,00 € 875.255,00 € 802.027,00

Algemene reserve € 396.524,00 € 409.717,00 € 461.253,00 € 264.793,00

Resultaat boekjaar € -11.644,00 € -13.193,00 € -51.536,00 € -16.327,00

Schenkingen


€ 212.787,00

Totaal Eigen Vermogen € 1.409.215,00 € 1.196.504,00 € 1.291.293,00 € 1.268.399,00


Kortlopende schulden


Overige schulden € 20.028,00 € 26.591,00 € 23.554,00 € 7.338,00TOTAAL PASSIVA € 1.429.243,00 € 1.223.095,00 € 1.314.847,00 € 1.280.078,00