Jaarverslag 2017

                                                                                  

In 2017 werden twintig aanvragen voor financiële steun  ontvangen en subsidies toegekend. In totaal kon een vijftiental  aanvragen gehonoreerd worden waarvan elf  in het boekjaar2017. Een viertal kon pas in 2018 ingewilligd worden.

In het  jaar 2017  kon een groot bedrag aan subsidies verstrekt worden. Als gebruikelijk lag het zwaartepunt van de gesteunde projecten in  de Achterhoek. Opmerkelijk waren een drietal projecten rond bossen en bosbeheer. Zo maakte  de stichting een Vlaams-Nederlands praktijkboek voor bosbeheer mogelijk. Tot de kleinere projecten behoorde steun aan het Rietveldcollege voor een bezoek van 25 leerlingen aan de stad Trier, en aan de organisatie van een Staringavond door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.  Ook stelde de stichting een wisselbeker beschikbaar stellen voorde Federatie van de Gelderse Midwinterhoorn-groepen en maakte het de uitgave van een boek over Meester Heuvel mogelijk. Buiten Oost-Gelderland konden aanvragen uit Utrecht voor de restauratie van de Domkerk en voor een orgelrestauratie in Elst (Gld) beschikbaar gesteld worden. Het Filmhuis in Oosterbeek kon dankzij de stichting het gedagtekende interieur vernieuwen.

In totaal kwam het bestuur  drie keer bijeen en wel op 10  mei, 26 juni (vaststellen jaarstukken) en 25 september. Naast de vergaderingen was er geregeld telefonisch overleg of werden er e-mails gewisseld. De op deze manier genomen besluiten werden steeds naderhand in een reguliere vergadering officieel bevestigd.