Jaarverslag 2018

In het  jaar 2018  kon opnieuw een groot bedrag aan bijdragen worden verstrekt. Als gebruikelijk lag het zwaartepunt van de gesteunde projecten in  Achterhoek en Liemers maar er zijn ook een aantal projecten uit de omgeving van Arnhem en Nijmegen ingewilligd.

Gedurende het jaar  2018 werden achttien aanvragen voor financiële steun  ontvangen waarvan er veertien werden gehonoreerd. Dat betrof onder meer

  • de instandhouding van een sporthal;
  • het verbeteren van het interieur van een museum;
  • een tweetal festivals;
  • een app om jongeren meer bij de geschiedenis van hun woonplaats te betrekken;
  • een tweetal dichtbundels ter gelegenheid van 350 jaar Achterhoek;
  • een kunstwerk in de open ruimte ter herinnering aan de Eibergse dominee Sluiter;
  • een boek over het Stedelijk Gymnasium in Arnhem;
  • de restauratie van een explosieglas in een industrieel monument;
  • een tentoonstelling bij gelegenheid van 600 jaar Terborg;
  • een boek over de laatste kasteelheer van Baak.

In totaal kwam het bestuur  vier keer bijeen en wel op 24 januari, 13 april, 27 juni en op 12 oktober. Naast de vergaderingen was er in het bestuur geregeld emailcontact en werd telefonisch overleg gepleegd. De op deze manier genomen besluiten werden steeds naderhand in een reguliere vergadering officieel bevestigd.

Jaarverslag 2017

In 2017 werden twintig aanvragen voor financiële steun ontvangen en subsidies toegekend. In totaal kon een vijftiental aanvragen gehonoreerd worden waarvan elf in het boekjaar2017. Een viertal kon pas in 2018 ingewilligd worden.

In het jaar 2017 kon een groot bedrag aan subsidies verstrekt worden. Als gebruikelijk lag het zwaartepunt van de gesteunde projecten in de Achterhoek. Opmerkelijk waren een drietal projecten rond bossen en bosbeheer. Zo maakte de stichting een Vlaams-Nederlands praktijkboek voor bosbeheer mogelijk. Tot de kleinere projecten behoorde steun aan het Rietveldcollege voor een bezoek van 25 leerlingen aan de stad Trier, en aan de organisatie van een Staringavond door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Ook stelde de stichting een wisselbeker beschikbaar stellen voorde Federatie van de Gelderse Midwinterhoorn-groepen en maakte het de uitgave van een boek over Meester Heuvel mogelijk. Buiten Oost-Gelderland konden aanvragen uit Utrecht voor de restauratie van de Domkerk en voor een orgelrestauratie in Elst (Gld) beschikbaar gesteld worden. Het Filmhuis in Oosterbeek kon dankzij de stichting het gedagtekende interieur vernieuwen.

In totaal kwam het bestuur drie keer bijeen en wel op 10 mei, 26 juni (vaststellen jaarstukken) en 25 september. Naast de vergaderingen was er geregeld telefonisch overleg of werden er e-mails gewisseld. De op deze manier genomen besluiten werden steeds naderhand in een reguliere vergadering officieel bevestigd.