Contact

Heeft u vragen of wilt u een aanvraag bij ons indienen? Neem dan contact met ons op

U kunt door het invullen van onderstaand formulier direct contact met ons opnemen.

Bij het indienen van een aanvraag voor een financiële bijdrage ten behoeve van een project vragen wij u om:
a. Een omschrijving van het project;
b. Vermelding van het door u gevraagde bedrag;
c. Een sluitende begroting van kosten en een dekkingsplan (op welke wijze denkt u m.a.w. de uitgave te bekostigen en welke bijdragen vraagt u aan andere fondsen).

Uitgebreide criteria die we meewegen in de beoordeling van aanvragen vindt u hier.

Een moment geduld alstublieft...