details

De Nieuwe Canon van Arnhem

Projectinformatie

Jan de Vries schreef de herziene versie van het boek de Canon van Arnhem uit 2008 en de Stichting De Roos-Gesink heeft een bijdrage gegeven voor de totstandkoming van De Nieuwe Canon van Arnhem. Nieuwe inzichten en historische feiten uit de vele publicaties die sinds 2008 over de geschiedenis van de stad zijn verschenen zijn in de canon verwerkt.

Wilt u helpen/ ondersteunen bij dit project

Contact Opnemen